Flakboy 2 - Harmen van der Horst

  • Flakboy2
  • Flakboy2-1
  • Flakboy2-3

Game ontwerp

Cliënt: Spil

Concept:
Een torture game in een laboratorium omgeving.