Better in better out bij cardiochirurgie - Harmen van der Horst

Motiongraphic

Cliënt: Universitair Medisch Centrum Utrecht

Concept:
Motiongraphic om het bewustzijn te vergroten hoe om te gaan met patiënten voor en na een hartoperatie.